Nutro imagery

แนะนำวัคซีนที่จำเป็นต่อสุนัข

แนะนำวัคซีนที่จำเป็นต่อสุนัข

พยายามหลีกเลี่ยงการไปพบปะเพื่อนสี่ขาหรือออกไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะ หากสุนัขของคุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆ แต่หากได้รับวัคซีนครบแล้ว ให้รออย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกไปพบเจอสุนัขตัวอื่น
และนี่คือตารางการฉีดวัคซีนที่เราแนะนำ ทั้งนี้ในแต่ละพื้นที่อาจมีตารางการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันออกไป แนะนำให้ปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับสุนัขของคุณอีกครั้ง

วัคซีน

เข็มหลัก (ลูกสุนัข)

เข็มหลัก (สุนัขโตเต็มวัย)

ฉีดกระตุ้น

คำแนะนำ

ป้องกันโรคไข้หัดสุนัข

3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน

2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

ทุกปี

แนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย

ป้องกันโรคตับอักเสบ

3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน

2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

ทุกปี

แนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย

ป้องกันเชื้อ Parainfluenza

3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน

2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

ทุกปี

แนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย

ป้องกันเชื้อ Bordetella bronchiseptica

3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน

2-3 เข็ม ระยะห่าง 3 สัปดาห์

ทุกปี

แนะนำสำหรับสุนัขที่เลี้ยงในกรง

ป้องกันเชื้อพาร์โวไวรัส

3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน

1 เข็ม

ทุกปี

แนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย

ป้องกันโรคลายม์

2 เข็ม อายุ 12 และ 15 สัปดาห์

2-3 เข็ม ระยะห่าง 3 สัปดาห์

ทุกปี

เป็นวัคซีนทางเลือก

ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส

เริ่มตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ ฉีดทุก 3 อาทิตย์ จนกว่าจะอายุครบ 12 สัปดาห์

2-3 เข็ม ระยะห่าง 3 สัปดาห์

ทุกปี

เป็นวัคซีนทางเลือก

ถ่ายพยาธิ

อายุ 8 และ 11 สัปดาห์

2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

ทุก 6 เดือน

เป็นวัคซีนทางเลือก

ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู

อายุ 8 และ 11 สัปดาห์

2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

ทุกปี

มักฉีดร่วมกับโรคไข้หัดสุนัข และโรคตับอักเสบ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เรบีส์)

อายุ 3 เดือน

1 เข็ม

ทุกปี

บางที่แนะนำให้ฉีดก่อนอายุ 3 เดือน กรณีที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด

Pedigree® Feeling Happy