Nutro imagery

พัฒนาการที่สำคัญ

คุณจะเห็นพัฒนาการของลูกสุนัขของคุณและสิ่งที่ควรจะเป็นในแต่ละช่วงอายุของลูกสุนัขของคุณ

พัฒนาการของลูกสุนัข ตั้งแต่แรกเกิดถึงช่วงวัยรุ่น

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า ลูกสุนัขนั้นมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างจากสุนัขโตเต็มวัยดังนั้นเพื่อให้ลูกสุนัขของคุณเจริญเติบโตด้วยสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาว การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารจึงเป็นสิงที่สำคัญ ดังนั้นการให้อาหารสำหรับลูกสุนัขโดยเฉพาะในช่วงนี้ขจะช่วยให้เค้ามีสุขภาพที่ดีได้

ระยะเวลาช่วงนี้จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และขนาดของลูกสุนัขเป็นหลัก โดย สุนัขพันธุ์เล็กจะเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยเร็วกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ การฝึกสุนัขในช่วงนี้ควรฝึกสุนัขในเชิงบวก จะทำให้พวกเค้าพัฒนาไปเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดี

โดยการพัฒนาของลูกสุนัขนั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงด้วยกัน

  • 1 - ช่วงแรกเกิด
  • 2 - ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
  • 3 - ช่วงปรับตัวเข้าสังคม
  • 4 - ช่วงวัยเด็กย่างโตเต็มวัย
  • 5 - ช่วงโตเต็มวัย

ช่วงแรกเกิด

อายุ แรกเกิด - 2 สัปดาห์

ลูกสุนัขในช่วงนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแม่สุนัขอย่างใกล้ชิด ถ้าถูกแยกจากแม่สุนัขไปลูกสุนัขจะส่งเสียงร้องและคลานหา ประกอบกับลูกสุนัขยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ดีนักจึงจำ เป็นต้องได้รับความอบอุ่นจากแม่สุนัข หรือการนอนสุมรวมกันของพี่น้องในคคอก

ลูกสุนัขจะยังไม่ลืมตาจนกว่าจะอายุ 10 วัน ซึ่งการมองเห็นจะค่อยๆ พัฒนาดีขึ้นจนสมบูรณ์ที่อายุ 2 ถึง 3 สัปดาห์ และลูกสุนัขแรกเกิดนั้นจะยังไม่ได้ยินเสียงแต่สามารถรับรู้จากการสัมผัสและดมกลิ่น

ลูกสุนัขแรกเกิดยังมีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ สามารถทำได้เพียงการคลานไปข้างหน้า เนื่องจากขายังไม่สามารถรับน้ำ หนักของร่างกายได้

เวลาส่วนใหญ่ของลูกสุนัขใช้ไปกับการนอนและการกิน

ลูกสุนัขในช่วงวัยนี้จะได้รับสารอาหารจากน้ำนมของแม่สุนัขเท่านั้นและลูกสุนัขควรได้รับนมน้ำเหลืองจากแม่สุนัข ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด เพราะเป็นน้ำนมที่ประกอบด้วยสารภูมิคุ้มกันที่มีผลกับสุขภาพของลูกสุนัข

การขับถ่ายของลูกสุนัขทั้งอึและฉี่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากแม่สุนัขให้โดยการเลียบริเวณอวัยวะขับถ่าย

เมื่อถึงช่วงที่ลูกสุนัขอายุ 2 สัปดาห์ ตาและหูของเค้าจะเริ่มเปิดรับสิ่งเร้ามากขึ้น คุณสามารถพาลูกสุนัขเข้ารับโปรแกรมถ่ายพยาธิได้ในช่วงอายุนี้

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน

อายุประมาณ 2-3 สัปดาห์

แม้ช่วงนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1 สัปดาห์ แต่ลูกสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยลูกสุนัขมีการมองเห็นที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อแสงและการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้จะเริ่มได้ยินเสียงต่างๆเมื่ออายุได้ 18 ถึง 20 วันส่วนการเคลื่อนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ลูกสุนัขสามารถยืนและเดินได้

ลูกสุนัขมีการใช้เสียงสื่อสารมากขึ้น จากแต่เดิมจะร้องเมื่อรู้สึกหนาวหรือหิว กลายมาส่งเสียงร้องเมื่อไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย เป็นต้น นอกจากนั้นลูกสุนัขยังเริ่มมีพฤติกรรมตอบสนองทางสังคม เช่น การส่งเสียงขู่คำราม กระดิกหาง และเล่นต่อสู้กัน และเริ่มพัฒนาความสนใจต่อสิ่งรอบตัว เช่น มนุษย์ สัตว์อื่นๆ ในช่วงท้ายของช่วงเปลี่ยนผ่านนี้

พฤติกรรมการขบเคี้ยวเริ่มพัฒนาขึ้น โดยลูกสุนัขแสดงความสนใจ และทดลองชิมอาหารของแม่สุนัข อย่างไรก็ตามสารอาหารหลักของลูกสุนัขในระยะนี้ยังคงมาจากน้ำนมแม่เป็นสำคัญ

ในช่วงท้ายของระยะนี้ลูกสุนัขสามารถควบคุมการขับถ่ายด้วยตัวเองได้ทั้งฉี่และอึ และมีเรียนรู้การออกไปขับถ่ายนอกที่นอน

การสัมผัสกับลูกสุนัขเป็นเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีต่อวันไม่ทำให้เกิดโทษกับลูกสุนัขแต่เป็นการเริ่มสร้างความผูกพันกับมนุษย์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของสุนัขเมื่อโตขึ้น

ช่วงวัยเด็กย่างโตเต็มวัย

อายุสุนัขประมาณ 12 สัปดาห์จนถึงโตเต็มวัย

เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตลูกสุนัขเลยก็ว่าได้ เพราะการฝึกและการเรียนรู้ในช่วงนี้จะอยู่กับเค้าไปตลอดชีวิต

ฟันน้ำนมของลูกสุนัขเริ่มงอกขึ้นมาเมื่ออายุได้ 3 ถึง 4 สัปดาห์ ซึ่งลูกสุนัขจะเริ่มสนใจอาหารอื่นๆ นอกไปจากน้ำ นมมากขึ้น และควรจัดหาน้ำ สะอาดไว้ให้ลูกสุนัขด้วยและแม่สุนัขจะเริ่มมีการปฏิเสธไม่ให้ลูกสุนัขดูดนม โดยที่ลูกสุนัขทุกตัวในครอกจะหย่านมอย่างสมบูรณ์ที่อายุ 6 ถึง 8 สัปดาห์

ช่วงวัยนี้ลูกสุนัขเริ่มนอนน้อยลงและใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้นพฤติกรรมหลายๆ อย่างของลูกสุนัขจึงเกิดพัฒนาขึ้นในช่วงนี้ โดยเฉพาะพฤติกรรมการเล่น ในระยะนี้ลูกสุนัขเริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมแรงกัด โดยเรียนรู้จากเสียงครางหงิงๆของเพื่อนเล่นที่ถูกกัด เมื่อการกัดนั้นแรงไป

ลูกสุนัขมีการใช้เสียงต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะกับการเล่น ไม่ว่าจะเป็นการเห่า การขู่คำราม เมื่อถูกทำให้รู้สึกตื่นเต้น หรือไม่พอใจ การส่งเสียงเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแม่สุนัขยังมีอยู่ แต่ลดน้อยไปจากช่วงแรกเกิด และช่วงเปลี่ยนผ่าน

ในช่วงอายุ 6-8 สัปดาห์ ลูกสุนัขจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครั้งแรก และเมื่อลูกสุนัขเริ่มหย่านม เค้าจะเริ่มกินอาหารมื้อเล็กๆ 4-5 มื้อต่อวัน

ในช่วงอายุ 8 -12 สัปดาห์ คุณสามารถลดมื้ออาหารให้พวกเค้าได้ และอย่าลืมพาไปกระตุ้นวัคซีนในช่วงนี้ด้วย

ประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบที่ลูกสุนัขได้รับในช่วงนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของลูกสุนัขเมื่อโตขึ้นและลูกสุนัขมีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพฤติกรรมทางสังคม จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะส่งเสริมการเรียนรู้การเข้าสังคมของลูกสุนัข เพื่อให้เขาโตขึ้นมาเป็นสุนัขที่มีความมั่นใจเข้ากับคนอื่นหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้ง่าย ไม่ก้าวร้าวหรือขี้กลัว

สำหรับอายุที่ดีที่สุดที่จะแยกลูกสุนัขจากแม่สุนัขและพี่น้องตัวอื่นๆ ในครอกเพื่อไปยังบ้านหลังใหม่นั้นลูกสุนัขควรมีอายุได้ 8 สัปดาห์ ซึ่งหากแยกลูกสุนัขที่อายุน้อยกว่านี้อาจจะส่งผลในทางไม่ดีนัก เนื่องจากลูกสุนัขอาจจะยังไม่หย่านม และขาดการพัฒนาทางสังคมกับแม่และพี่น้องในครอกไป นอกจากนี้หากแยกลูกสุนัขช้าเกินไป นั่นหมายความว่าเจ้าของจะพลาดช่วงเวลาที่สำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่สังคมของลูกสุนัข

ช่วงวัยเด็กย่างโตเต็มวัย

12 weeks through to adolescence

หลังจากอายุ 12 สัปดาห์ พัฒนาการหลายๆ ด้านของลูกสุนัข เริ่มใกล้เคียงกับสุนัขโตเต็มวัยแล้ว อย่างไรก็ตามลูกสุนัขจะยังมีการเจริญเติบโตอยู่แต่เป็นไปอย่างช้าๆ ทำ ให้เจ้าของอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดเหมือนก่อน 12 สัปดาห์

อวัยวะต่างๆ ในระบบรับความรู้สึก อย่างประสาทสัมผัส หู ตา ของลูกสุนัขจะพัฒนาโดยสมบูรณ์ และฟันน้ำนมของลูกสุนัขจะถูกแทนที่ด้วยฟันแท้จนครบทุกซี่ที่อายุ 7 เดือน

เมื่ออายุ 6 เดือน ลูกสุนัขจะมีทักษะหลายๆ ด้านใกล้เคียงกับสุนัขที่โตเต็มวัย อย่างไรก็ตามทักษะของสุนัขแต่ละตัวอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวสุนัขเองและสิ่งแวดล้อม

การเป็นสัดครั้งแรกของสุนัขเพศเมียนั้นพบได้เมื่อลูกสุนัขอายุ 6 ถึง 7 เดือน ซึ่งหากได้รับการผสมก็สามารถตั้งท้องได้ ในช่วงวัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหากเจ้าของต้องการจะทำหมันให้สุนัข โดยควรปรึกษาสัตวแพทย์ใกล้บ้าน

สำหรับการโตเต็มวัยของสุนัขนั้นจะต่างกันไปตามสายพันธุ์ โดยสุนัขพันธุ์เล็กนั้นจะโตเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ 9 เดือน ส่วนสุนัขพันธุ์กลางจะโตเต็มวัยเมื่ออายุ 1 ปี ส่วนสุนัขพันธุ์ใหญ่ และพันธุ์ใหญ่มากจะเจริญเติบโตช้ากว่า ซึ่งมักจะโตเต็มวัยที่อายุ 18 ถึง 24 เดือน

ในช่วงวัยนี้การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทางสังคมของลูกสุนัขยังคงเป็นสิ่งจำเป็น และควรมีการสอนคำสั่งต่างๆ ให้กับลูกสุนัขด้วยโดยควรใช้เวลาสั้นๆในแต่ละครั้งแต่สม่ำเสมอและแฝงด้วยความสนุกสนานเพราะสุนัขมักจะเบื่อง่าย

ช่วงวัยรุ่น

ลูกสุนัขจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายพันธุ์เล็ก พวกเค้าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวับรุ่นในอายุ 5 เดือน ส่วนสายพันธุ์ใหญ่จะเริ่มต้นที่ 9-10 เดือน และสายพันธุ์ใหญ่พิเศษจะอยู่ในช่วง 12-18 เดือน

ช่วงระยะนี้จะอยู่ประมาณ 2-3 เดือนหรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกสุนัข

คุณสามารถสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ที่เกิดกับพวกเค้าได้

  • การต่อสู้
  • พลังงานที่เยอะเกินพอดี
  • ไม่มีสมาธิ
  • ไม่เชื่อฟังคำสั่ง
  • ยกขาปัสสาวะหรือขึ้นคร่อม

สุนัขที่อยู่ในช่วงนี้อาจจะกัดกันหรือมีการต่อสู้กันเพื่อแย่งกันที่จะเป็นจ่าฝูง การต่อสู้กันมักจะหยุดลงในเวลาไม่กี่วินาที ซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปห้ามหรือแยกเค้าออกจากกันในทันที

ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คุณจะต้องฝึกฝนพวกเค้า ให้รางวัลและคำชม อาจจะยากอยู่สักหน่อยในการฝึกพวกเค้าเพราะสุนัขในวัยนี้จะมีพลังที่มากกว่าปกติ แต่ขอให้คุณอย่ายอมแพ้ เพื่อให้เค้าเป็นสุนัขที่ดีและมีวินัยในอนาคต

Pedigree® Feeling Happy
Cookie Settings