PEDIGREE TH
ค้นหา

การควบคุมน้ำหนัก

Mongrel

ปัญหาโรคอ้วนในน้องหมามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากผลสำรวจของผู้เชี่ยวชาญพบว่า 50% ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน สำหรับน้องหมา สายพันธุ์เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอ้วน เช่น
ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ค็อกเกอร์ สแปเนียล และคิงส์ ชาร์ล สแปเนียล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีก อย่างอายุและเพศของน้องหมา ซึ่งเพศเมียมักจะมีปัญหาน้ำหนักเกินมากกว่าเพศผู้

 

หลักการควบคุมน้ำหนักน้องหมาให้สำเร็จนั้น ความสำคัญอยู่ที่ปริมาณอาหารที่ได้รับ และความถี่ใน
การออกกำลังกาย ในฐานะเจ้าของ คุณสามารถเลือกประเภทและกำหนดปริมาณของอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละวันที่น้องหมาทำได้ เพื่อให้เค้ามีน้ำหนักตรงตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น

 

เพื่อช่วยให้คุณดูแลน้องหมาได้ดียิ่งขึ้น เพดดิกรี®ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ชื่อว่า “PEDIGREE® Tracks” โดยคุณสามารถบันทึกเมนูอาหารที่น้องหมากิน รวมถึงกิจกรรมหรือการออกกำลังของน้องในแต่ละวันเก็บไว้ได้

แบบทดสอบ S.H.A.P.E โดยสถาบันโภชนาการและการดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นนำวอลแธม™

waltham logo

รู้ไหม? แค่ดูหุ่นของน้องหมาก็รู้ได้เลยนะ ว่าน้องหมาของคุณจะมีหุ่นที่สมส่วนหรือตัวอ้วนจนเกินไป

ในปัจจุบันมีวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายหลากหลายวิธีเลย แต่วิธีที่ได้รับการยอมรับในทางการแพทย์และสามารถใช้ได้จริงก็คือ การให้คะแนนสภาพร่างกายจากการประเมินด้วยสายตาและการลูบคลำที่ตัวน้องหมา

แบบทดสอบ S.H.A.P.E (Size, Health And Physical Evaluation) เป็นวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายที่คิดค้นโดยสถาบันโภชนาการและการดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นนำวอลแธม™ โดยวิธีการนี้จะมีแบบสอบถามและบททดสอบให้เจ้าของกับน้องหมาทำ เมื่อทำเสร็จก็สามารถเทียบผลตามตารางคะแนนได้เลย

healty weight management
คะแนน คำอธิบาย
A ผอมมาก: น้องหมาของคุณมีสัดส่วนของไขมันในร่างกายน้อยมากๆ หรือแทบไม่มีเลย คำแนะนำ: ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์
B ผอม: น้องหมาของคุณมีสัดส่วนของไขมันในร่างกายน้อยเกินไปคำแนะนำ: ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ เรื่องการให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม และควรทำแบบทดสอบ S.H.A.P.E ทุกๆ สองอาทิตย์
C ผอม: น้องหมาของคุณมีสัดส่วนของไขมันในร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์เพียงเล็กน้อยคำแนะนำ: ควรเพิ่มปริมาณอาหารเล็กน้อย และคอยควบคุมเป็นประจำทุกเดือนโดยใช้แบบทดสอบนี้เป็นตัวช่วย ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ หากการเพิ่มปริมาณอาหารไม่ได้ผล
D สมส่วน: น้องหมาของคุณมีหุ่นที่สมส่วน และมีสัดส่วนของไขมันในร่างกายปกติคำแนะนำ: คอยดูแลน้องหมาอย่างใกล้ชิด และพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ เพื่อควบคุมให้น้องหมามีน้ำหนักที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไป
E น้ำหนักเกินเล็กน้อย: น้องหมาของคุณมีสัดส่วนของไขมันในร่างกายมากกว่าปกติเล็กน้อยคำแนะนำ: ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ เรื่องการให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงควรเพิ่มกิจกรรมหรือการออกกำลัง ลดการให้ขนม และทำแบบทดสอบ S.H.A.P.E ทุกๆ สองอาทิตย์
F น้ำหนักเกิน: น้องหมาของคุณมีสัดส่วนของไขมันในร่างกายมากกว่าปกติคำแนะนำ: ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ เพื่อหาวิธีลดน้ำหนักที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงต้องเพิ่มการออกกำลังกาย และทำแบบทดสอบ S.H.A.P.E ทุกๆ สองอาทิตย์
G โรคอ้วน: น้องหมาของคุณมีสัดส่วนของไขมันในร่างกายมากเกินไปจนส่งผลเสียกับร่างกายคำแนะนำ: ควรพบสัตวแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการลดน้ำหนัก การออกกำลัง และการดูแลที่เหมาะสม
  ทั้งนี้สุนัขบางสายพันธุ์ หรือสุนัขที่อยู่ในช่วงวัยต่างกัน อาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ชัดเจนอีกครั้ง
รับบัตรกำนัลส่วนลดฟรี!

คลิกลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับบัตรกำนัลส่วนลดฟรี

ลงทะเบียน
popup bg
Pedigree imagery
ช้อปผลิตภัณฑ์เพดดิกรี®