PEDIGREE TH
ค้นหา
การรักษาอาการเจ็บป่วย

การฉีดวัคซีนลูกสุนัข

การฉีดวัคซีนให้ลูกหมา

การฉีดวัคซีนลูกสุนัขคืออะไร?

การดูแลลูกสุนัขให้แข็งแรงไม่ได้หมายถึงการเลือกอาหารที่ดี การซื้อของเล่นมาเอาใจ หรือการแบ่งเวลามาทำกิจกรรมด้วยกันเท่านั้น แต่รวมเรื่องสำคัญอย่างการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดจากสัตวแพทย์ด้วย การฉีดวัคซีนลูกสุนัขคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคร้าย โดยวัคซีนจะประกอบไปด้วยแอนติเจนที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่ถูกทำให้ไม่สามารถก่อโรคได้

ทำไมลูกสุนัขจึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน?

ลูกสุนัขจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อก่อโรคร้ายนานาชนิดที่อาจเกิดขึ้น การฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายรู้จักเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัส และเมื่อน้องหมาติดโรค ระบบภูมิคุ้มกันก็จะรับรู้ถึงสิ่งแปลกปลอมและต่อสู้เพื่อลดอาการและความรุนแรงจากเชื้อเหล่านั้น

ตารางฉีดวัคซีนลูกสุนัข

ลูกสุนัขฉีดวัคซีนเข็มแรกได้เมื่อมีอายุประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ โดยแนะนำให้เจ้าของปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อจัดตารางฉีดวัคซีนลูกสุนัขอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วัคซีนในสุนัข ซึ่งจัดทำโดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์เล็กโลก (World Small Animal Veterinary Association: WSAVA) เพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง และในตารางฉีดวัคซีนลูกสุนัขนี้คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียด

 

วัคซีนลูกสุนัขอายุของลูกสุนัข
พาร์โวไวรัส-2 (โรคลำไส้อักเสบ), ไวรัสไข้หัดสุนัข, รีคอมบิแนนท์ไวรัสไข้หัดสุนัข, อะดิโนไวรัส-2, CPV-2, อะดิโนไวรัส-1ริ่มฉีดเมื่อมีอายุ 6 - 8 สัปดาห์ จากนั้นฉีดซ้ำทุก 2 - 4 สัปดาห์ จนสุนัขมีอายุ 16 สัปดาห์ขึ้นไป
เรบีส์ (พิษสุนัขบ้า)ฉีดครั้งแรกเมื่อมีอายุ 12 สัปดาห์ หากเข็มแรกฉีดก่อนมีอายุ 12 สัปดาห์ ลูกสุนัขอาจต้องฉีดซ้ำอีกครั้งเมื่อมีอายุครบ 12 สัปดาห์
พาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสเริ่มฉีดเมื่อมีอายุ 6 - 8 สัปดาห์ จากนั้นฉีดซ้ำทุก 2 - 4 สัปดาห์ จนสุนัขมีอายุ 16 สัปดาห์ขึ้นไป
Bordetella bronchiseptica (แบคทีเรียไม่ก่อโรค), B. bronchiseptica + พาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส แบบหยอดจมูก, B. bronchiseptica + พาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส (เชื้อเป็น) + อะดิโนไวรัส-2 (เชื้อเป็น) แบบหยอดจมูกเริ่มฉีดเข็มแรกได้ตั้งแต่อายุ 3 สัปดาห์
B. bronchisepticaเริ่มฉีดครั้งแรกได้เมื่อมีอายุ 8 สัปดาห์
Bordetella bronchiseptica, Bordetella bronchiseptica ฉีดเข็มแรกเมื่ออายุ 6 - 8 สัปดาห์และครั้งที่สอง เมื่ออายุ 10 - 12 สัปดาห์
เล็บโตสไปราอินเทอโรแกนส์ (โรคไข้ฉี่หนู)ฉีดเข็มแรกเมื่ออายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป ครั้งที่สองห่างกัน 2 - 4 สัปดาห์
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สุนัข
โคโรน่าไวรัสสุนัข
ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 2 - 4 สัปดาห์ โดยให้ฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป
วัคซีนลูกสุนัขที่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์สัตว์ 
ไวรัสไข้หัดสุนัข + อะดิโนไวรัส-2 + พาร์โวไวรัส-2 ฉีดทันทีเมื่อรับสุนัขเข้าสถานสงเคราะห์ เมื่อมีอายุ 4 สัปดาห์ กระตุ้นซ้ำทุก 2 สัปดาห์ จนกว่าสุนัข
รีคอมบิแนนท์ไวรัสไข้หัดสุนัข + อะดิโนไวรัส-2 + พาร์โวไวรัส-2 มีหรือไม่มีพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส แบบฉีดจะมีอายุ 20 สัปดาห์ และยังคงอยู่ในสถานสงเคราะห์
Bordetella bronchiseptica, B. bronchiseptica +   พาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส, B. bronchiseptica + พาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส, B.  bronchisepticaสามารถฉีดได้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ขึ้นไป ในกรณีที่ฉีดครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 6 สัปดาห์ ควรกระตุ้นซ้ำอีกเมื่อมีอายุมากกว่า 6 สัปดาห์
Bordetella bronchisepticaฉีดครั้งแรกเมื่อรับเข้าสถานสงเคราะห์ เมื่ออายุ 6 - 8 สัปดาห์ และครั้งที่สองห่างกัน 2 สัปดาห์
เรบีส์ (พิษสุนัขบ้า)ฉีดครั้งเดียว ก่อนสุนัขออกจากสถานสงเคราะห์

 

การฉีดวัคซีนน้องหมาโตเต็มวัยคือการฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี หากเป็นสุนัขโต ที่ไม่ทราบประวัติการทำวัคซีน สามารถปรึกษาสัตวแพทย์ เพื่อรับโปรแกรมวัคซีนที่เหมาะสมได้

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำก่อนและหลังการฉีดวัคซีนลูกสุนัข:

มาดูทริคการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนตามนัดหมายให้เจ้าตัวน้อยกัน:

 • ในฐานะเจ้าของนั้น คุณจะต้องอยู่ในความสงบ แสดงอารมณ์มั่นคง และพูดกับเจ้าตัวน้อยด้วยเสียงที่นุ่มนวลเพื่อให้พวกเค้ารู้สึกผ่อนคลายเมื่อถึงเวลาไปฉีดวัคซีนตามกำหนด เพราะคุณคือที่พึ่งของพวกเค้า หากคุณเริ่มตื่นตระหนก หรือแสดงอาการเครียดออกมา ลูกสุนัขที่กำลังจ้องมองคุณอยู่ก็จะรับเอาพฤติกรรมเชิงลบเหล่านี้ไปด้วย
 • ก่อนพาไปฉีดวัคซีนควรฝึกให้ลูกสุนัขคุ้นเคยกับการนั่งรถ และเพื่อให้การเดินทางราบรื่นควรเตรียมเบาะนั่งหรือตะกร้าสำหรับสุนัขโดยเฉพาะเอาไว้ด้วย
 • หลีกเลี่ยงการให้อาหารลูกสุนัขก่อนการฉีดวัคซีน แต่สามารถให้ขนมได้ เพื่อช่วยให้พวกเค้ารู้สึกสงบ และมีความประพฤติที่ดีตลอดการเดินทาง
 • คุณอาจใช้ตัวช่วยอย่างฟีโรโมนสังเคราะห์ เพื่อให้พวกเค้ารู้สึกสงบระหว่างการเดินทางไปฉีดวัคซีน
 • ปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องการลดความเครียดหรืออาการตื่นตระหนกของลูกสุนัขที่เหมาะสมจากสัตวแพทย์

ทริคการดูแลเจ้าตัวน้อยหลังได้รับการฉีดวัคซีน:

 • จัดเตรียมพื้นที่ที่สงบและอบอุ่นเพียงพอให้เจ้าตัวน้อยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ อาจเลือกพื้นที่ที่พวกเค้าคุ้นเคยดีอยู่แล้วก็ได้
 • เตรียมน้ำดื่มสะอาดและอาหารสุดโปรดของพวกเค้าให้พร้อม ถึงแม้ว่าพวกเค้าอาจไม่รู้สึกอยากอาหารก็ตาม
 • แนะนำให้งดการลูบหัวหรือกอดเจ้าตัวน้อยหลังการฉีดวัคซีน พวกเค้าอาจแยกตัวไปอยู่ลำพัง แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะมันถือเป็นเรื่องปกติ
 • หมั่นสังเกตอาการพวกเค้าเป็นระยะ แต่ระวังอย่าไปรบกวนเวลาพักผ่อนของพวกเค้าหล่ะ
 • งดการอาบน้ำอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนน้องหมาอาจมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในคน ซึ่งอาการข้างเคียงของลูกสุนัขที่สามารถพบได้หลังการฉีดวัคซีนมีดังต่อไปนี้:

 • หายใจลำบาก
 • มีอาการบวม แดง หรือเป็นผื่นบริเวณที่ฉีดวัคซีน
 • อาเจียนหรือท้องเสียอย่างต่อเนื่อง
 • อ่อนเพลียหรือหมดสติชั่วคราว
 • ไออย่างรุนแรง

ดังนั้น หลังฉีดวัคซีนเสร็จ จึงควรรอสังเกตุอาการที่คลินิค หรือโรงพยาบาลสัตว์ อย่างน้อย 15-30 นาที เพราะหากสุนัขเกิดอาการแพ้ สุนัขตัวน้อยจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากสัตวแพทย์

ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนลูกสุนัข:

ค่าใช้จ่ายในการวัคซีน CPV-DHLP หรือวัคซีนรวม 5 ต่อ 1 จะขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โดยวัคซีนชนิดนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หัดสุนัข, อะดีโนไวรัส (ตับอักเสบ), พาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส และพาร์โวไวรัส สุนัขของคุณควรได้รับวัคซีนเมื่อมีอายุประมาณ 10 - 12 สัปดาห์ เช่นเดียวกันกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขที่ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนน้องหมาได้เมื่อพวกเค้าเข้าสู่ช่วงวัย 16 สัปดาห์ และต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุก 1 (ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนลูกสุนัข:

ลูกสุนัขจะต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง?

ลูกสุนัขตัวน้อยของคุณจำเป็นต้องได้รับวัคซีนสำคัญเหล่านี้: วัคซีนป้องกันโรคพาร์โวไวรัสสุนัข (โรคลำไส้อักเสบ) โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบสุนัข และโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) อย่างไรก็ตามสัตวแพทย์อาจแนะนำให้ฉีดวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมด้วย เช่น วัคซีนป้องกันโรคหวัดสุนัข และโรคไข้ฉี่หนู

ลูกสุนัขฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ตอนไหน?

ลูกสุนัขจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือไม่?

ลูกสุนัขจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอะไรบ้าง?

รับบัตรกำนัลส่วนลดฟรี!

คลิกลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับบัตรกำนัลส่วนลดฟรี

ลงทะเบียน
popup bg
Pedigree imagery
ช้อปผลิตภัณฑ์เพดดิกรี®