Nutro imagery

วิธีแก้ปัญหาสุนัขชอบขุดดิน

วิธีแก้ปัญหาสุนัขชอบขุดดิน

สุนัขบางพันธุ์ก็เป็นนักขุดตัวยง วิธีแก้ปัญหานี้เริ่มจากพาพวกเค้าออกกำลังกาย หาของเล่น จัดตารางการฝึก และหากิจกรรมให้พวกเค้าทำตลอดวัน ถ้าพวกเค้าเริ่มออกไปขุดดิน ให้เบนความสนใจด้วยการชวนเค้าเล่นแทน

หากสุนัขของคุณเป็นนักขุดตัวยง อาจจะจัดมุมเล่นในสวนและฝังของเล่นลงไป จากนั้นก็ปล่อยให้พวกเค้าใช้ทักษะการขุดอย่างเต็มที่ 

Pedigree® Feeling Happy