Nutro imagery

วิธีหยุดพฤติกรรมสุนัขคุ้ยขยะ

วิธีหยุดพฤติกรรมสุนัขคุ้ยขยะ

สุนัขส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกินไม่เลือก คุณต้องระมัดระวังไม่ให้พวกเค้ากินสิ่งอันตรายเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นพืชที่พิษ หรือสิ่งของมีคมต่างๆ

วิธีรับมือกับพฤติกรรมคุ้ยขยะของสุนัข ให้เริ่มจากใส่สายจูงและพาเค้าเดินออกจากบริเวณถังขยะ หากเค้าเริ่มพุ่งตัวไปดมกลิ่นสิ่งของแปลกปลอม ให้ใช้ขนมเป็นตัวเบนความสนใจ จากนั้นก็ฝึกให้เค้าทำตามคำสั่ง เช่น เรียกแล้วให้มาหา

Pedigree® Feeling Happy