Nutro imagery

ฝึกขอมือ

ฝึกขอมือ

นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้สุนัขเลิกกระโดดจู่โจมเพื่อทักทาย แต่เปลี่ยนเป็นการจับมือแทนเมื่อต้องเจอคนแปลกหน้า วิธีการฝึกมีดังนี้

  1. กำขนมไว้ในมือ

สั่งให้สุนัขนั่งลง จากนั้นยื่นมือที่กำขนมเอาไว้ไปที่ด้านข้างใกล้จมูกของพวกเค้า เพื่อให้หันตามกลิ่นขนม ซึ่งจะทำให้พวกเค้าพยายามยกมือขึ้น แล้วเขี่ยมือที่เรากำขนมเอาไว้

  1. เปิดมือออกและให้พวกเค้ากินขนม

ทันทีที่พวกเค้าแตะมือคุณก็ให้ขนมได้เลย พยายามพูดชมพวกเค้าไปด้วย ทำแบบนี้อีกหลายๆ ครั้ง แต่ให้ฝึกแบบสลับข้างไปมาทีละข้าง

  1. เพิ่มคำสั่งควบคู่ไปด้วย

เมื่อสุนัขของคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้แล้ว ให้เริ่มฝึกใช้คำสั่งก่อนให้รางวัลพวกเค้า เช่น เมื่อพวกเค้าแตะมือคุณแล้ว ให้พูดว่า “สวัสดี” ก่อนให้ขนมปิดท้าย

4.ยื่นมืออีกข้างไปข้างหน้า

มือหนึ่งกำขนมเอาไว้ ส่วนมืออีกข้างให้ยื่นไปข้างหน้าอุ้งเท้าที่ต้องการให้เค้ายกขึ้น ทันทีที่พวกเค้ายกอุ้งเท้านั้นแตะมือคุณ ให้พูดคำสั่ง “สวัสดี” และให้ขนมตาม ฝึกทำแบบนี้กับอุ้งเท้าอีกข้างด้วย

5.ฝึกเป็นประจำหลายๆ ครั้ง

การฝึกซ้ำๆ จะช่วยให้สุนัขของคุณจดจำคำสั่งได้ และสามารถทำตามได้ทันทีที่ได้ยิน

Pedigree® Feeling Happy