Nutro imagery

ฝึกให้สุนัขปิดประตู

ฝึกให้สุนัขปิดประตู

ขั้นแรก ฝึกให้เค้าใช้จมูกแตะสิ่งของ

เริ่มจากการฝึกให้พวกเค้ารู้จักใช้จมูกแตะสิ่งของต่างๆ ก่อน โดยยื่นสิ่งของไปข้างหน้าพวกเค้า เมื่อพวกเค้ายื่นจมูกมาดม ก็ให้รางวัลทันที (แนะนำให้ใช้โพสอิท)

ขั้นที่สอง ฝึกให้เค้าดันประตู

ต่อมานำสิ่งของไปไว้ที่ประตูที่เปิดอยู่ โดยวางของให้อยู่สูงระดับเดียวกันกับจมูกของพวกเค้า กระตุ้นให้พวกเค้าแตะของเหล่านั้นด้วยจมูก แล้วก็ให้รางวัลทันทีที่ทำได้

บางครั้งพวกเค้าอาจจะออกแรงแตะหรือดันแรงเกินไป ให้ช่วยดึงประตูปิดไปด้วยตอนพวกเค้าดัน ต่อมาก็ฝึกให้พวกเค้ารู้จักคำสั่ง “ปิดประตู” 

Pedigree® Feeling Happy