Nutro imagery

การฝึกสุนัขด้วยคลิกเกอร์

การฝึกสุนัขด้วยคลิกเกอร์

การฝึกสุนัขโดยใช้คลิกเกอร์ จะทำให้พวกเค้าเชื่อมโยงเสียงคลิกกับรางวัลที่เป็นขนมหรืออาหาร เมื่อสุนัขของคุณเข้าใจหรือจดจำได้แล้วว่าหลังเสียงคลิกจะเกิดอะไรขึ้น คุณก็จะสามารถเริ่มฝึกให้เค้าทำตามคำสั่งได้

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดของการฝึกด้วยคลิกเกอร์กับการฝึกโดยให้รางวัลทั่วไป คือสุนัขจะเข้าใจในทันทีว่าทำอะไรถึงจะได้รับรางวัล เพราะเสียงของคลิกเกอร์เป็นเสียงที่มีความชัดเจนและมีเอกลักษณ์ต่างจากเสียงของคน 

ทั้งนี้คุณสามารถใช้วิธีฝึกได้หลายแบบ อาจจะกดคลิกเกอร์ทันทีที่พวกเค้าทำตามคำสั่งถูก จากนั้นก็ให้รางวัล แต่จำไว้ว่า คลิกเกอร์ไม่ใช่รีโมทคอนโทรลที่จะสามารถสั่งให้สุนัขทำตามได้ทุกอย่าง มันเป็นเพียงสัญญาณที่ทำให้รู้ว่าพวกเค้ากำลังทำในสิ่งที่ถูก

ขั้นตอนแรกในการฝึกด้วยคลิกเกอร์นั้น คุณต้องทำให้สุนัขคุ้นเคยกับเสียงคลิกเกอร์ก่อน โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

  • เตรียมขนมจำนวนหนึ่ง (ระวังอย่าให้ปริมาณเกินกำหนดที่เค้าควรได้รับในแต่ละวัน)
  • กดคลิกเกอร์ก่อน จากนั้นให้ขนมพวกเค้า
  • ถ้าขนมไม่สามารถจูงใจได้ ให้เปลี่ยนรางวัลเป็นอย่างอื่นแทน
  • ทำซ้ำอีกหลายๆ ครั้ง

คุณสามารถรับรู้ได้ว่าสุนัขเข้าใจ โดยสังเกตท่าทางหูตั้งและการมองหาขนมหลังได้ยินเสียงคลิกเกอร์ เมื่อพวกเค้าเข้าใจดีแล้วก็เริ่มฝึกได้ คุณสามารถเลือกวิธีได้ดังนี้

วิธีแรก คือ รอให้สุนัขทำท่าทางต่างๆ จนกว่าจะตรงกับที่เราต้องการ จากนั้นก็กดคลิกเกอร์ แล้วตามด้วยให้ขนมเป็นรางวัล แต่วิธีนี้เจ้าของต้องมีความอดทนกันมากหน่อย

วิธีสอง คือ ชักจูงให้สุนัขทำท่าทางที่ต้องการ เช่น ถ้าอยากสอนให้พวกเค้านั่ง ให้ถือขนมสูงเหนือหัวพวกเค้า ด้วยการถือแบบนี้จะทำให้สุนัขต้องนั่งลงอัตโนมัติเพื่อมองขนมในมือเรา ซึ่งหลังจากเค้านั่งลงแล้ว ก็กดคลิกเกอร์ตามด้วยให้ขนม

การฝึกแต่ละครั้งไม่ควรใช้เวลานาน เพราะสุนัขอาจรู้สึกเบื่อได้ ให้เน้นทำซ้ำๆ หลายๆ ครั้งแทน และควรฝึกทีละคำสั่ง เพื่อไม่ให้พวกเค้ารู้สึกสับสน

Pedigree® Feeling Happy