Nutro imagery

วิธีแยกสุนัขกัดกัน

วิธีแยกสุนัขกัดกัน

  1. อย่าตะคอกหรือแสดงอาการตื่นตระหนก ส่วนใหญ่การกัดกันจะเกิดขึ้นเพียงไม่นาน
  2. อย่าพุ่งตัวเข้าไป คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง
  3. เดินออกมาและออกคำสั่งให้พวกเค้ามาหา เพื่อเบนความสนใจให้มาที่คุณแทน
  4. ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ให้ยื่นมือไปจับปลอกคอแล้วออกแรงดึงพวกเค้าให้แยกจากกัน
  5. เป่านกหวีดหรือใช้อุปกรณ์อื่น ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมา

หลังจากแยกได้แล้ว ค่อยๆ ปลอบพวกเค้าให้สงบลงและเช็กหาบาดแผลตามร่างกาย กรณีที่สุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าวจนเกินการควบคุม ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอแนะนำเพิ่มเติม

Pedigree® Feeling Happy