Nutro imagery

ทำอย่างไร? ให้การฝึกสุนัขเป็นเรื่องง่าย

ทำอย่างไร? ให้การฝึกสุนัขเป็นเรื่องง่าย

เข้าใจก่อนว่าสุนัขถูกจูงใจให้ทำตามคำสั่งได้ด้วยขนมหรือคำชมมากกว่าการใช้วิธีลงโทษ มีความเป็นไปได้สูงที่สุนัขจะสับสนว่าถูกลงโทษเพราะอะไร และลงเอยด้วยการเรียนรู้สิ่งที่ผิด หรือที่แย่ไปกว่านั้น พวกเค้าอาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเพื่อเรียกร้องความสนใจ

คุณสามารถฝึกพวกเค้าได้ด้วยหลักการง่ายๆ 3 ข้อ คือฝึกซ้ำ ให้รางวัล และเสริมแรงหรือกระตุ้น โดยมีตัวช่วยเป็นขนมหรืออาหาร 

Pedigree® Feeling Happy