PEDIGREE TH
ค้นหา
Caring for My Puppy

ลูกสุนัขของคุณน้ำหนักเกินหรือไม่ ?

ลูกสุนัขของคุณน้ำหนักเกินหรือไม่ ?

หากลูกสุนัขของคุณมีรูปร่างที่เปลี่ยนไป ควรสอบถามสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบว่าลูกสุนัขของคุณควรมีน้ำหนักเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ลูกสุนัขอายุ 8 สัปดาห์ที่มีสุขภาพดี จะมีท้องที่ค้อนข้างโตและจะเริ่มหัดเดิน และพุงน้อยๆของเค้าจะค่อยๆลดลง แต่ถ้าลูกสุนัขของคุณไม่มีท่าทีว่าจะมีน้ำหนักที่ลดลง อาจส่งผลกับการเจริญเติบโตของกระดูกได้ในอนาคต

หากคุณคิดว่าลูกสุนัขของคุณมีน้ำหนักเกิน ลองทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

(คุณสามารถปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนคำแนะนำต่างๆได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละลูกสุนัข)

 

เคล็ดลับในการให้อาหารลูกสุนัข

> อาหารเปียกสุนัขจะมีแคลอรี่ต่อกรัมน้อยกว่าอาหารเม็ดสุนัข ดังนั้นอาจปรับเปลี่ยนจากอาหารหมาเม็ดเป็นอาหารหมาเปียกได้
> การให้อาหารเหลือของคุณกับลูกสุนัขจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะจะทำให้ลูกสุนัขขาดสารอาหารที่จำเป็นและไม่เพียงพอกับความต้องการของเค้าได้

> ค่อยๆให้อาหารในหนึ่งมื้อตามปริมาณที่แนะนำ และควรให้ลูกสุนัขกินอาหารให้หมดภายใน 15 - 20 นาที 

> เมื่อลูกสุนัขอายุ 4 เดือน จะต้องการอาหาร 4 มื้อต่อวัน
(สำหรับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่จะใช้เวลานานกว่านี้)

> ลูกสุนัขจะต้องเดินเล่นหรือออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน รวมถึงเริ่มฝึกและสอนเค้าเพื่อให้พวกเค้าได้ปลดปล่อยพลังงานอย่างสม่ำเสมอ

 

เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ลูกสุนัข

> ลูกสุนัขมีน้ำหนักเกิน จะไม่สามารถเดินได้เกินสองชั่วโมงครึ่งต่อวัน อาจจะเริ่มด้วยการพาเค้าค่อยๆเดินเล่นเพื่อเริ่มสร้างความแข็งแรงก่อน
> เมื่อลูกสุนัขเริ่มมาหาคุณเพื่อให้พาไปเดินเล่น แปลว่าเค้ารู้แล้วว่าเค้าต้องการอะไร! 

Pedigree imagery
ช้อปผลิตภัณฑ์เพดดิกรี®