Nutro imagery

เคล็ดลับการฝึกสุนัขที่กำลังโต

เคล็ดลับการฝึกสุนัขที่กำลังโต

สุนัขที่กำลังโตอาจจะลืมสิ่งที่เคยฝึกไป เลิกฟังคำสั่งของคุณ หรืออาจพยายามต่อต้านเลยก็ได้ เรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเค้าเมื่อโตเต็มวัย ดังนั้นคุณจะต้องใส่ใจพวกเค้าเป็นพิเศษ รวมถึงพยายามฝึกพวกเค้าให้อยู่ในกฎระเบียบ และเสริมด้วยการให้คำชมหรือให้รางวัล ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็คือควรฝึกทุกวันให้เป็นกิจวัตร

ส่วนเคล็ดลับที่จะทำให้การฝึกได้ผลดี มีดังต่อไปนี้

ฝึกให้เหมือนกัน

ทุกคนภายในบ้านควรใช้คำสั่งและกฎต่างๆ ให้เหมือนกันทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเค้าสับสน

ใช้เวลาในการฝึกไม่ต้องนาน

การฝึกไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน ให้เน้นฝึกบ่อยครั้งแทน จะได้ผลมากกว่าการใช้เวลานานๆ ในการฝึกโดยการฝึกควรใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อวันถือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

อย่าหงุดหงิดใส่พวกเค้า

พยายามอดทนและนิ่งเข้าไว้ตลอดการฝึก อย่าหงุดหงิดหรือโกรธใส่พวกเค้า

กระตุ้นพวกเค้าอยู่เสมอ

พยายามกระตุ้นพวกเค้าตลอดการฝึก ด้วยการให้คำชมหรือให้ขนมเป็นรางวัล ถ้าการฝึกครั้งไหนได้ผลไม่ค่อยดี ก่อนจะจบการฝึกให้สั่งคำสั่งพื้นฐานง่ายๆ ที่คุณมั่นใจว่าพวกเค้าทำได้แน่นอน เมื่อเค้าทำตามได้แล้วก็อย่าลืมให้รางวัลปลอบใจไ

Pedigree® Feeling Happy