PEDIGREE TH
ค้นหา
ลูกสุนัข การรักษาอาการเจ็บป่วย

แนะนำวัคซีนที่จำเป็นต่อสุนัข

แนะนำวัคซีนที่จำเป็นต่อสุนัข

พยายามหลีกเลี่ยงการไปพบปะเพื่อนสี่ขาหรือออกไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะ หากสุนัขของคุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆ แต่หากได้รับวัคซีนครบแล้ว ให้รออย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกไปพบเจอสุนัขตัวอื่น
และนี่คือตารางการฉีดวัคซีนที่เราแนะนำ ทั้งนี้ในแต่ละพื้นที่อาจมีตารางการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันออกไป แนะนำให้ปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับสุนัขของคุณอีกครั้ง

วัคซีนเข็มหลัก (ลูกสุนัข)เข็มหลัก (สุนัขโตเต็มวัย)ฉีดกระตุ้นคำแนะนำ
ป้องกันโรคไข้หัดสุนัข3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
ป้องกันโรคตับอักเสบ3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
ป้องกันเชื้อ Parainfluenza3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
ป้องกันเชื้อ Bordetella bronchiseptica3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน2-3 เข็ม ระยะห่าง 3 สัปดาห์ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขที่เลี้ยงในกรง
ป้องกันเชื้อพาร์โวไวรัส3 เข็ม อายุ 2-3-4 เดือน1 เข็มทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
ป้องกันโรคลายม์2 เข็ม อายุ 12 และ 15 สัปดาห์2-3 เข็ม ระยะห่าง 3 สัปดาห์ทุกปีเป็นวัคซีนทางเลือก
ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสเริ่มตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ ฉีดทุก 3 อาทิตย์ จนกว่าจะอายุครบ 12 สัปดาห์2-3 เข็ม ระยะห่าง 3 สัปดาห์ทุกปีเป็นวัคซีนทางเลือก
ถ่ายพยาธิอายุ 8 และ 11 สัปดาห์2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ทุก 6 เดือนเป็นวัคซีนทางเลือก
ป้องกันโรคไข้ฉี่หนูอายุ 8 และ 11 สัปดาห์2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ทุกปีมักฉีดร่วมกับโรคไข้หัดสุนัข และโรคตับอักเสบ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เรบีส์)อายุ 3 เดือน1 เข็มทุกปีบางที่แนะนำให้ฉีดก่อนอายุ 3 เดือน กรณีที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด

 

รับบัตรกำนัลส่วนลดฟรี!

คลิกลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับบัตรกำนัลส่วนลดฟรี

ลงทะเบียน
popup bg
Pedigree imagery
ช้อปผลิตภัณฑ์เพดดิกรี®