Nutro imagery

คู่มือการให้อาหารสุนัข

เจ้าของสุนัขสามารถดูคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่น้องหมาควรได้รับในแต่ละวันได้ที่ซองอาหารของเพดดิกรี®แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า น้องหมาแต่ละตัวก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการให้อาหารอาจปรับเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย

ในตารางแนะนำนั้น จะบอกถึงปริมาณพลังงานที่น้องหมาควรได้รับต่อวัน โดยคำนวณและอ้างอิงจากสูตรอาหารของเพดดิกรี®เป็นหลัก หากคุณให้อาหารแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่เพดดิกรี®อาจต้องปรับเปลี่ยนปริมาณตามความเหมาะสม

คำแนะนำเบื้องต้น

  • หากคุณให้อาหารน้องหมาวันละ 2 มื้อ ปริมาณของ 2 มื้อรวมกันต้องตรงตามปริมาณที่แนะนำต่อวัน
  • ปริมาณอาหารที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายของน้องหมาด้วย ว่ามากน้อยขนาดไหนถ้าน้องหมาของคุณออกกำลังกายน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ให้ลดปริมาณอาหารลง 10% จากปริมาณอาหารที่แนะนำ
  • สถาบันโภชนาการและการดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นนำวอลแธม™ แนะนำให้ผสมอาหารเปียกและอาหารเม็ดในสัดส่วน 50:50
  • ในตารางแนะนำ จะคำนวณและอ้างอิงจากอาหารสุนัข เพดดิกรี®แบบเม็ดและแบบเปียกเท่านั้น หากเจ้าของให้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากหรือขนมเพิ่มเติม ควรปรับลดปริมาณอาหารตามความเหมาะสม
  • ไม่ควรให้ขนมหรืออาหารอื่นๆ เกิน 10% ของแคลอรี่จากอาหารที่น้องหมาควรได้รับในแต่ละวัน
ขนาดตัวน้องหมา
แคลอรี่ที่แนะนำต่อวัน
อาหารเม็ดผสมอาหารเปียก
อาหารเปียก
อาหารเม็ด
พันธุ์ตุ๊กตา
4
269
175
+
40
345
80
5
318
205
+
50
410
100
เล็ก
6
364
235
+
55
470
110
7
409
265
+
60
525
125
8
452
290
+
70
580
140
9
494
320
+
75
635
150
10
534
345
+
80
690
165
พันธุ์กลาง
12
613
400
+
90
790
190
14
688
400
+
115
885
210
16
760
400
+
140
980
230
18
830
400
+
160
1070
255
20
898
400
+
180
1155
275
22
965
400
+
200
1240
295
24
1030
400
+
220
1325
315
ใหญ่
26
1094
600
+
190
1410
335
28
1156
600
+
210
1490
350
30
1218
600
+
230
1570
370
32
1278
600
+
250
1645
390
34
1338
600
+
265
1720
410
36
1396
600
+
285
1800
425
38
1454
600
+
300
1870
445
40
1511
800
+
270
1945
460
พันธุ์ใหญ่พิเศษ
45
1651
800
+
315
2063
505
50
1786
800
+
355
2232
545
55
1919
800
+
395
2398
585
60
2048
800
+
435
2560
625

คู่มือการให้อาหารสุนัข

ขนาดตัวของสุนัขมีตั้งแต่ 1 - 100 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่กว้างเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น ซึ่งขนาดตัวที่ต่างกัน จะต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไป สำหรับสุนัขพันธุ์ใหญ่ จะมีช่วงชีวิตที่สั้นกว่าสุนัขพันธุ์เล็กและเข้าสู่วัยชราไวกว่า

คู่มือการให้อาหารสุนัขจากเพดดิกรี®

Pedigree<sup>®</sup>Feeding Guide Table
Pedigree® Feeling Happy