Pedigree imagery
PEDIGREE TH PEDIGREE TH
ค้นหา

สุนัขสายพันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย (Yorkshire Terrier)

large_071e4e2f-e631-4f03-802f-a09797dc9e40.jpg

ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ในอังกฤษ ช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 โดยเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์เทอร์เรียร์ที่แตกต่างกันหลาย ๆ สาย โดย ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย มีตัวใหญ่ น้ำหนักตัวราว 6 กิโลกรัมและมักถูกนำไปใช้เพื่อกำจัดหนู แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ถูกเพาะพันธุ์ให้มีขนาดเล็กลงและสวยงามมากขึ้น จนกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของครอบครัว และเลี้ยงเพื่อการประกวดมากกว่าการนำไปกำจัดหนู 

อายุ

ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย มักจะมีอายุอยู่ประมาณ 14 ปี แต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงอายุ 16 ปี เมื่อได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 ขนาดและน้ำหนัก

ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เพศผู้ มีน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมและมีความสูงประมาณ 20 ซม. และเพศเมียมีน้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัมและสูงประมาณ 18 ซม.

ความต้องการการดูแล

ลักษณะนิสัย

ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย ส่วนใหญ่ จะมีความตื่นตัว กระตือรือร้นและมีความอยากรู้อยากเห็น เป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อครอบครัวเจ้าของของพวกเค้า เป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์และชอบทำกิจกรรมกับเจ้าของ เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดี จะคอยเห่าเมื่อพบเจอคนแปลกหน้า ถึงแม้ว่าจะมีขนาดตัวที่เล็กเล็กแต่ก็มีความแข็งแรง ไม่ผลัดขน เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ และควรเลี้ยงในบ้านมากกว่า เพราะไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อน 

 ความเข้ากันได้กับสัตว์อื่น ๆ

ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย สามารถอยู่ร่วมกับสุนัขสายพันธุ์อื่น ๆ ได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะกับสุนัขที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกัน

 การดูแล

ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย ควรได้รับการแปรงขนวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อไม่ให้พันกัน และควรมัดขนบนศีรษะเพื่อไม่ให้เข้าตา พวกเค้าจะมีความสุขถ้าได้เดินเล่นกับเจ้าของ และมีความสุขเมื่อได้วิ่งเล่นในสนามหญ้า

 เจ้าของที่เหมาะสม

ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย  เหมาะสำหรับทุกวัย ไม่ว่าจะในครอบครัวที่ไม่มีเด็ก หรือถ้ามีเด็กก็จำเป็นต้องคอยดูแล ระมัดระวังสุนัขตัวเล็ก ๆ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเจ้าของยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย คือ เจ้าของต้องมีเวลาเพียงพอที่จะดูแล ไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามลำพังเป็นเวลานาน แต่หากทุกคนในบ้านจำเป็นต้องอยู่นอกบ้านเกือบทั้งวัน อาจจะหาสุนัขอีกตัวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนก็ได้

Pedigree imagery
ช้อปผลิตภัณฑ์เพดดิกรี®