Nutro imagery

การฝึกสุนัข โดยเพดดิกรี

บทที่ 6

มาติดตามเคล็ดลับในการสอนให้สุนัขไฮไฟฟ์

การเรียกกลับมาสำคัญมาก ถ้าคุณรู้ว่าสุนัขของคุณจะกลับมา มันก็ง่ายที่จะปล่อยให้เค้าไปเล่นได้ เกว็นมาแสดงให้เห็นว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่โน้มน้าวให้สุนัขกลับมา และควีนนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถใหม่ๆเช่นกัน

ควีนนี่เป็นสุนัขสายพันธุ์สแตฟเฟอร์ดไชร์ บูล เทอร์เรียร์ อายุ 1 ปี และกำลังอาศัยที่บ้านแบทเตอร์ซี

หมายเหตุ: ถึงในวิดีโอจะมีความไม่กี่นาที แต่การถ่ายทำจริงใช้เวลาถึงหลายชั่วโมง การฝึกสุนัขต้องใช้เวลาและความอดทน เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บทเรียนเพิ่มเติม

บทที่ 1:

บทที่1

การเรียกสุนัขกลับ ในบทนี้ เกว็น ไบเลย์ ฝึกการเรียกควีนนี่ให้กลับมา...

บทที่ 2

บทที่2

การนำทาง ได้เวลาของวิดีโอการฝึกอันที่2 ในตอนนี้ เกว็นแสดงให้ไรอันเห็นว่า...

บทที่ 3

บทที่3

การวางสิ่งของ มาถึงวิดีโอการฝึกอันที่3 ในตอนนี้ เกว็นได้สอนบิสกิตว่า…

บทที่ 4

บทที่4

การแกล้งตาย มาถึงวิดีโอการฝึกอันที่4 ในตอนนี้ เกว็น…

บทที่ 5

บทที่5

การกระโดด มาถึงวิดีโอการฝึกอันที่5 ในตอนนี้ จะมาสอนวิธีให้สุนัขหยุดกระโดดใส่ผู้คน…

บทที่ 6

บทที่6

ไฮไฟฟ์มาติดตามเคล็ดลับในการสอนให้สุนัขไฮไฟฟ์

Pedigree® Feeling Happy