Nutro imagery

โภชนาการของลูกสุนัข vs เด็กทารก

โภชนาการของลูกสุนัข vs เด็กทารก

การปรุงอาหารกินเองอาจเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวคุณและลูกตัวน้อย แต่ไม่ใช่กับสุนัขนะ!

เพราะสุนัขต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากเรา ตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่ น้ำหนักตัว 65 กก. ต้องการพลังงาน 2990 แคลอรี่ต่อวัน ซึ่งมากกว่าสุนัขโตเต็มวัย น้ำหนัก 65 กก. ที่ต้องการพลังงาน 2520 แคลอรี่ต่อวัน แต่ในปริมาณ 2520 แคลอรี่นี้ สุนัขจะต้องการสารอาหาร (โปรตีน แคลเซียม วิตามิน ธาตุเหล็ก) มากกว่าคนเรา ซึ่งสารอาหารที่พวกเค้าต้องการมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสำเร็จรูป

นอกจากนี้ลูกสุนัขโตเร็วกว่าเด็ก 12 เท่าเลยนะ อีกทั้งพวกเค้ายังต้องการสารอาหารมากกว่าสุนัขโตเต็มวัยถึง 2 เท่าตัวเลยด้วย!

Pedigree® Feeling Happy