ฟันน้ำนมของลูกสุนัข

ฟันของลูกสุนัขจะค่อนข้างคม ควรเตรียมตุ๊กตาหรือวัสดุสังเคราะห์ที่ปลอดภัยให้กับเขา มาดูวิธีกัน

8,692

1

     ฟันน้ำนมสุนัข
      ฟันของลูกสุนัขจะค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นอย่าเล่นให้เขาขบมือคุณ คุณควรเตรียมตุ๊กตาหรือวัสดุสังเคราะห์ที่ปลอดภัยให้กับเขา ไม่ควรให้กระดูกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่ หมู หรือวัว แม้ว่าจะต้มแล้วก็ตามเพราะเศษกระดูกที่เกิดจากการกัดแทะอาจทิ่มแทงทางเดินอาหารให้เกิดแผลและการอักเสบได้ ซึ่งเจ้าของสามารถสังเกตได้จากอุจจาระที่เปลี่ยนไปมีสีดำซึ่งบ่งชี้ว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหาร 

     ในช่วงที่ฟันแท้ของเขาเริ่มงอก (เมื่อเขาอายุประมาณ 4-7 เดือน) ลูกสุนัขมักมีพฤติกรรมชอบแทะสิ่งของเพราะการเคี้ยวจะช่วยกระตุ้นการงอกของฟันแท้ และทำให้ฟันน้ำนมหลุดง่ายขึ้น   ดังนั้นการมีของเล่นที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยทำให้ลูกสุนัขเพลิดเพลินและช่วยในการพัฒนาทางร่างกายแล้ว ยังช่วยเจ้าของปกป้องของใช้ต่างๆที่มีค่าในบ้านให้รอดพ้นจากปากน้อยๆของเขาด้วย 


Credit: สพ.ญ. ไพลิน ปีติสันต์